Bảng tính lãi suất ngân hàng tham khảo. Chỉ cần nhập các thông số: Tổng giá căn hộ, tỷ lệ vay, chọn mức lãi suất, kỳ hạn vay sẽ ra được số tiền phải trả hàng tháng, gốc, lãi. Lưu ý, lãi suất tại thời điểm hiện tại của Vietcombank khoảng 10.6-10.8%/năm